VIRTUELLER RUNDGANG
IGS Einbeck

Willkommen, liebe Freunde aus Twardogóra!! Witam drodzy przyjaciele z Twardogóry!!

Willkommen, liebe Freunde aus Twardogóra!! 

„Das war die schönste Woche meines Lebens.“ (ein Schüler bei der Verabschiedung am 30.4.2023)

Was war da los? Eine Woche lang „Schule, wie sie immer sein sollte!“ an der IGS für 22 IGS-Schülerinnen und Schüler, sowie für Frau Görth, Herrn Purbs und Frau Lücking. Diese waren die Glücklichen, die mit einer Schülerdelegation unser polnischen Partnerschule in Twardogóra eine spannende und fantastische Woche erleben durften. 22 SchülerInnen und vier LehrerInnen waren eine Woche an der IGS Einbeck zu Besuch.

Nachdem die deutschen beteiligten Jugendlichen vor sechs Monaten in Twardogóra zu Gast sein durften, kamen unsere Freunde auf einen Gegenbesuch nun zu uns. Ein großes Wiedersehen war das! Kannten sich doch noch alle vom letzten Mal. Eine Woche lang, vom 24. April bis zum 30. April 2023 erlebten die deutschen und polnischen Schüler gemeinsam die Tage in der Region.

Alle zusammen zogen in das Waldhaus des Jugendrotkreuzes in Einbeck ein und blieben dort alle gemeinsam eine Woche wohnen. Das gemeinsame Wohnen in einer Unterkunft ist ein Schritt zu dem Ziel, das das deutsch-polnische LehrerInnenteam mit der Jugendbegegung erreichen will. Freundschaften zwischen deutschen und polnischen Jugendlichen sollen entstehen. Und das geht eben besser, wenn man sich von morgens bis spät in den Abend auch begegnen kann.  Und wo entstehen bessere Freundschaften als in Jugendherbergszimmern?

Es wurde Einbeck und die umliegende Region erkundet – und so merkten auch schnell die Einbecker: wir kennen noch nicht alles. Hier wurde die Rappbodetalsperre mittels einer Zipline überquert, eine Hängebrücke bezwungen, da Schlittenhunde durch die Moorlandschaft des Sollings geführt (naja, die Schüler wurden eher durch den Solling gezogen!), Rentiere gefüttert, das Pheno erkundet, VfL Wolfsburg beim Gewinnen zugeguckt, im Einbecker Stadtmuseum das traditionelle Handwerk erlebt, getanzt, gespielt und so Schritt für Schritt Freundschaften geknüpft, die den Abschied am Ende tränenreich werden ließen. Die großen Ziele, die Region kennenzulernen und Freundschaften mit Jugendlichen aus unserem Nachbarland Polen zu schließen, sind  hundertprozentig erreicht worden.

Organisiert wurde das Treffen durch die Planungsgruppen an den beiden Schulen. Insgesamt acht Lehrkräfte waren in die Planung und Durchführung miteinbezogen. Maßgeblich möglich gemacht wurden diese Reisen durch die finanziellen Zuschüsse der Sanddorf-Stiftung Regensburg und dem Deutsch-Polnischen-Jugendwerk (DPJW). Das Besondere an der Durchführung war, dass auch weitere LehrerInnen des Kollegiums während der Woche an der Begegnung im Rahmen von Workshopleitungen teilnahmen und so auch an der Begegnung Anteil hatten. Frau Jost organisierte im Rahmen eines Koch-Workshops heldenhaft ein großes Mittagsbuffet (zweisprachig natürlich!), Herr Schütze ließ unsere Jugendlichen das IGS-Bienenvolk beobachten, Herr Auer trainierte uns auf dem Göttinger Kiessee in der Disziplin „Drachenboot“, Frau Kunzi brachte einer Gruppe einen Gruppentanz bei.

Ein Highlight bestand zweifelsohne im Empfang durch politische Amtsträgerinnen an der IGS Einbeck am Dienstag. Bürgermeisterin Dr. Michalek, Frau Borchers als Vertreterin für Landrätin Kittel und Frau Marzena Szczypułkowska-Horvath, Konsulin aus dem Konsulat der Republik Polen in Hamburg und Schulleiterin Sandra Friedrich begrüßten diese internationale Gruppe von 50 Jugendlichen und LehrerInnen und ermutigten Sie, die in dieser Woche gemachten Erfahrungen mit in ihr Leben zu nehmen. Wie diese Begegnung in einzelnen Lebensläufen nachhallen wird, wird sich noch zeigen. Dass diese Woche aber außergewöhnlich war, und zwischen den Teilnehmenden eine besondere Verbindung geschaffen hat, dessen kann man sich schon jetzt gewiss sein.

Für den kommenden Oktober wird schon die nächste Reise nach Twardogóra geplant. Die Jugendbegegnung soll nun jährlich immer in Klasse 8 zwischen den beiden Schulen stattfinden.

 

Witam drodzy przyjaciele z Twardogóry!!

„To był najlepszy tydzień w moim życiu.” (pożegnanie studenta, 30 kwietnia 2023 r.)

Byłeś przeciw losowi? Tydzień „Szkoły, wiesz, że zawsze tak powinno być!” w IGS dla 22 uczniów IGS, Sowa dla pani Görth, pana Purbsa i pani Lücking. Ci szczęściarze mogli przeżyć ekscytujący i fantastyczny tydzień z delegacją uczniów z naszej polskiej szkoły partnerskiej w Twardogórze. 22 uczniów i czterech nauczycieli odwiedziło IGS Einbeck na tydzień.

Po tym, jak pół roku temu zaangażowana w to młodzież niemiecka została dopuszczona do gościnności w Twardogórze, teraz nasi przyjaciele przyjechali do nas z wizytą ponowną. To było świetne spotkanie! Wszyscy znali się od ostatniego razu. Przez tydzień, od 24 do 30 kwietnia 2023 roku, niemieccy i polscy studenci wspólnie przeżywali dni w regionie.

Wszyscy przenieśli się do leśnego domu Młodzieży Czerwonego Krzyża w Einbeck i przebywali tam razem przez tydzień. Wspólne zamieszkanie w jednym mieszkaniu to krok w kierunku celu, który niemiecko-polski zespół nauczycieli chce osiągnąć poprzez spotkanie młodzieży. Należy rozwijać przyjaźnie między niemiecką i polską młodzieżą. A to działa lepiej, jeśli możesz się spotykać od rana do późnego wieczora. A gdzie nawiązują się lepsze przyjaźnie niż w pokojach schroniska młodzieżowego?

Einbeck i okolice zostały zbadane – i tak mieszkańcy Einbeck szybko zdali sobie sprawę: nie wiemy jeszcze wszystkiego. Tutaj Rappbodetalsperre przekroczono tyrolką, zdobyto wiszący most, poprowadzono psy zaprzęgowe przez wrzosowiska Solling (cóż, dzieci w wieku szkolnym były bardziej skłonne do przeciągnięcia przez Solling!), nakarmiono renifery, zbadano Pheno , VfL Wolfsburg był obserwowany, gdy wygrywali, w Einbecker Stadtmuseum doświadczali tradycyjnego rękodzieła, tańczyli, bawili się iw ten sposób krok po kroku nawiązywali przyjaźnie, co sprawiło, że pożegnanie na koniec było pełne łez. Główne cele, jakim było poznanie regionu i zaprzyjaźnienie się z młodzieżą z naszego sąsiedniego kraju, Polski, zostały zrealizowane w stu procentach.

Spotkanie zostało zorganizowane przez grupy planistyczne w obu szkołach. W planowanie i wdrażanie zaangażowanych było łącznie ośmiu nauczycieli. Wyjazdy te były możliwe dzięki wsparciu finansowemu Sanddorf Foundation Regensburg oraz Polsko-Niemieckiego Biura Młodzieży (DPJW). Cechą szczególną wdrożenia było to, że inni nauczyciele z kolegium również brali udział w spotkaniu w ciągu tygodnia w ramach prowadzenia warsztatów, a tym samym również brali udział w spotkaniu. W ramach warsztatów kulinarnych pani Jost heroicznie zorganizowała duży bufet obiadowy (oczywiście dwujęzyczny!), pan Schütze pozwolił naszej młodzieży obserwować kolonię pszczół IGS, pan Auer szkolił nas na Göttinger Kiessee w „smoczej łodzi” dyscypliny, pani Kunzi przyprowadziła grupę do tańca grupowego.

Punktem kulminacyjnym było niewątpliwie przyjęcie we wtorek przez osoby piastujące stanowiska polityczne w IGS Einbeck. burmistrz dr. Michałek, Pani Borchers jako przedstawiciel Starosty Kittel oraz Pani Marzena Szczypułkowska-Horvath, Konsul Konsulatu RP w Hamburgu i Pani Dyrektor Sandra Friedrich powitali tę międzynarodową grupę 50 osób młodych i nauczycieli oraz zachęcili ich do dzielenia się tygodniowe doświadczenia z odebraniem jej życia. Dopiero okaże się, jak to spotkanie odbije się echem w poszczególnych CV. Jednak już teraz można być pewnym, że ten tydzień był wyjątkowy i że między uczestnikami wytworzyła się szczególna więź.

Kolejny wyjazd do Twardogóry planowany jest już na październik. Spotkanie młodzieży ma się teraz odbywać co roku w klasie 8 między dwiema szkołami.

Integrierte Gesamtschule Einbeck

Hubeweg 39
37574 Einbeck

Kontakt

Tel.: 055 61 – 3 13 93 30
Fax: 055 61 – 9 27 20 5

E-Mail: sekretariat@igs-einbeck.eu
Internet: www.igs-einbeck.de

Nützliche Links

Cookie-Einstellungen